INDUSTRY 5.0 BUILDING WASTELES WORLD FOR ALL
INDUSTRY 5.0 First industrial EVOLUTION ever led by HUMAN
INDUSTRY 5.0 There is no waste, if we don´t waste
INDUSTRY 5.0 Teach industries and individuals to prevent waste happen
INDUSTRY 5.0 Turns the WASTEFUL into WASTELESS mindset

UPCycling v praxi – workshop 17.9.2014

in category Nezařazené

Firma bez odpadů znamená sníženou zátěž na životní prostředí a snížené náklady pro takovou firmu.

 

Heslem workshopu je: Negenerujte odpad, generujte profit! – Pozvánka a jak se přihlásit zde

 

Mediální zpráva: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/1758-26870-upcyklace-neni-recyklace-tematu-se-bude-podrobneji-venovat-workshop-u-klatov.html

P.S. Upcycling je proces konverze materiálů nebo nepotřebných výrobků před tím než jsou označeny jako odpady do nových materiálů a výrobků, které jsou znovu používány jako vstupní suroviny nebo výrobky obvykle se stejnou nebo vyšší kvalitou.